Web safe fonts

Kommentering avstängd

Typsnitt har blivit en allt viktigare del inom webbdesign. Här är en lista på 16 stycken typsnitt som fungerar i alla webbläsare så som Safari, Google, Internet Explorer 6 och upp till 9:e, Opera mm.

Du hittar typsnitten här

Här finns också en bra pdf på hur typsnitten kan se ut.

Värt att notera är att man inte behöver använda sig av web safe fonts men att vissa webbläsare inte kan visa de. Mer om detta i vårt nästa blogginlägg!

Comments are disabled on this post.